Zszywacz do papieru do 100 kartek

44,00

SKU: 202fc36406b3 Kategoria:

Opis

ZSZYWACZ DO PAPIERU – DO 100 KARTEK
Wysokiej jako�ci zszywacz na 100 kartek. Wyposa�ony jest
w d�ugie rami�, kt�re
u�atwia prac� i znacznie ogranicza konieczno�� u�ycia du�ej si�y potrzebnej do
zszycia wielu kartek.Posiada regulacj� g��boko�ci wsuni�cia kartek
(marginesu). Ponadto, wyposa�ony zosta� w podzia�k� pomagaj�c� w wyborze
w�a�ciwych zszywek.Pasuj� do niego
zszywki o rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10 oraz
23/13.Maksymalna ilo�� zszywek w magazynku: 100
sztuk

xxxxx

yyyyy

 

(0)